• MIN 13 BENER MERIAH
 • Madrasah Hebat Bermartabat

VISI DAN MISI

VISI DAN MISI MIN 13 BENER MERIAH

 • VISI :

“ Terwujudnya Insan yang Berakhlakul Karimah, Berprestasi serta Unggul dalam Seni dan Literasi”.

 • MISI  :
 1. Mewujudkan insan madrasah berprilaku sesuai dengan nilai-nilai agama;
 2. Mewujudkan insan madrasah berprilaku sesuai dengan norma-norma adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat;
 3. Mewujudkan insan madrasah yang memiliki keseimbangan IMTAQ dan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari;
 4. Mewujudkan insan madrasah yang mampu menghapal juz 30;
 5. Mewujudkan insan madrasah yang mampu menguasai teknologi;
 6. Mewujudkan insan madrasah yang siap berkompetensi dan berkolaborasi;
 7. Mewujudkan insan madrasah berprestasi dalam ilmu agama dan pengetahuan umum;
 8. Mewujudkan insan madrasah berjiwa seni;
 9. Mewujudkan insan madrasah berbudaya membaca;
 10. Mewujudkan insan madrasah berjiwa literasi produktif.

 

 

PROGRAM UNGGULAN MIN 13 BENER MERIAH

 1. TPQ
 2. Elearning
 3. Literasi abad 21
 4. Seni dan Pengembangan Diri
 5. Sejengkal Tanah Sejengkal Manfaat
 6. Berniaga Secara Islam
 7. Belajar dan Bermain di Alam

Halaman Lainnya
.

KARTU PELAJAR TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021   

20/12/2020 20:53 - Oleh MIN 13 BENER MERIAH - Dilihat 651 kali
KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH T.A 2020/2021

SATU TAHUN AJARAN SEMESTER GANJIL   SEMESTER GENAP Silahkan klik DISINI untuk download

22/05/2020 02:24 - Oleh MIN 13 BENER MERIAH - Dilihat 29246 kali
STRUKTUR KOMITE

.

13/04/2020 01:58 - Oleh MIN 13 BENER MERIAH - Dilihat 645 kali
STRUKTUR MADRASAH

.

13/04/2020 01:57 - Oleh MIN 13 BENER MERIAH - Dilihat 643 kali
Profil Madrasah

Informasi Madrasah NSM : 111111170013 NPSN : 60703430 Nama Madrasah : MIN 13 Bener Meriah Status Madrasah : Negeri Kepala Madrasah : Lasma Farida, S.Ag

13/04/2020 01:50 - Oleh MIN 13 BENER MERIAH - Dilihat 1311 kali